Compiled by Jeroen Nijhof.
Please let me know if you find any errors, or if you know of a link that should be included!

Orkesten

Teveel om op te noemen. In het Toonkunstenaarsboek van 1986 staan er meer dan 200, en dan heb ik nog niet eens de A- en B-orkesten apart geteld! Zie ook de internationale lijst van accordion orchestras. (in English) Accordeonorkesten waarover online informatie te vinden is: