Compiled by Jeroen Nijhof.
Please let me know if you find any errors, or if you know of a link that should be included!

Tijdschriften en Verenigingen

 • Accordeon Actueel (vanaf september 2001, voorheen de "Accordeonkrant") is een uitgave van de Stichting Nederlandse Accordeon Promotie (S.N.A.P.), die als doel heeft "de promotie en de bevordering van de accordeon en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin". Abbonement f 55.00 (EUR 25) per jaar, verschijnt 10 maal per jaar. Advertentietarieven op aanvraag. Redactie:
  Accordeon Actueel
  Justus Halbertsmastraat 54
  1065 VH Amsterdam
  tel/fax: +31 (0)20-6141091
  mobiel: 0653123217

 • Diatonisch Nieuwsblad is een uitgave van de Stichting Volksmuziek Nederland. Het verschijnt vier maal per jaar. De naam zegt het al: het gaat over diatonische muziekinstrumenten met een grote nadruk op de trekharmonica: interviews, verslagen van evenementen, recensies van CD's en muziekboeken, agenda en andere artikel-series alsmede een bladmuziek-bijlage. Abonnement: € 15.00 per jaar, buitenland € 18.00 per jaar. Eindredactie: Karin van der Veur.

  adres:
  Laan van de Bork 380
  7823 RJ Emmen
  E-mail: redactie@diatonischnieuwsblad.nl

  De Stichting Volksmuziek Nederland geeft ook een Folkadressengids uit, met adressen van artiesten en groepen, podia, muziekscholen, etc, en een paar boeken met bladmuziek voor harmonicas.

 • De ontertitel van Klank is "Het enige onafhankelijke accordeon-tijdschrift". Klank verschijnt 4 maal per jaar. Het bevat iedere keer een hoofdartikel van Johan de With, waarin hij ontwikkeling van de accordeon-familie uiteenzet. Daarnaast besprekingen van CD's, bladmuziek, en accordeon- en harmonica-dagen, en een agenda Eindrecactie: Millie Goumans. Per jaar f 22.00, buitenland f 32.50, giro 806.301 t.n.v. Klank, Bellingwolde
  Redactie Klank
  Oude Laan 11
  9695 VP Bellingwoude
  tel. 0597-532881
  fax. 0597-532980

 • De NOVAM is de Nederlandse Organisatie voor Akkordeon en Mondharmonika. Deze organisatie heef tot doel: het aankweken van waardering voor de muziekbeoefening in het algemeen en die van het akkordeon en de mondharmonika in het bijzonder. Zij stimuleert de gunstige ontwikkeling hiervan en bevordert de groei en bloei van de aangesloten verenigingen, verenigings- en individuele leden.

  Het tweemaandelijkse tijdschrift, Samenspel, bevat tests, opiniërende artikelen, besprekingen van muziek en CD's etc., op het terrein van akkordeon en mondharmonika.

  De NOVAM heeft een documentatiecentrum voor accordeonorkesten en solisten, waaruit leden gratis werken kunnen lenen.

  Een pagina voor NOVAM, Noord Brabant en een voor NOVAM Gelderland.

 • Stichting Prof'Acc is een stichting die zich richt op professionele accordeonisten. De stichting is september 1993 opgericht, en heeft als doelstelling: het contact tussen professionele accordeonisten te bevorderen door middel van publikaties en oriëntatiedagen; methodische ondersteuning van docenten en dirigenten; (mede-)organiseren van serieuze concerten; help-deskfunctie op het gebied van accordeonisten, literatuur, educatie en instrumenten; vacaturebank voor uitvoerende en docerende musici, dirigenten en juryleden. Bestuur: Ruud Smit (zakelijk leider) en Hans van der Maas (artistiek leider en redactie). De stichting gaf tweemaandelijks de Prof'Acc Nieuwsbrief uit (maar is daarmee opgehouden).
 • Er is een Stichting Cajun en Zydeco Nederland die een blad uitgeeft met daarin een agenda. Het adres is:
  Haagwinde 24
  4007 VW Tiel